Skip Navigation
NCI banner National Cancer Institute U.S. National Institutes of Health National Cancer Institute
RNAi
  • shRNA Info
Cancer Genome Characterization Initiative

Visit the database of genomic characterization data for multiple tumor types.


Genes Containing RNAi Constructs

RNAi Gene Query Results For:Hs; 644004
UniGene Build:Hs.234/Mm.193
 

Displaying 1 thru 2 of 2 items

SymbolOligo IDSequenceRNAi ViewDescriptionCGAP
GCFC1V3LHS_645514
V3LHS_638068
V3LHS_645515
V2LHS_65494
V3LHS_638070
V2LHS_65493
V2LHS_65495
V3LHS_638069
V2LHS_65496
V3LHS_639527
ACAAAAAACATTATATTCA
AGAAAAGTCACAAAGACAA
AGATCTATGAGACTGAAAA
AGCAGATAAGGAAAGGAAT
AGTGAAGAAATCAAGTTAT
ATAATACAGTCCCTTTCAA
CAGATAAGGAAAGGAATTA
CGGATAGTTTTTTCTGTGA
GAGATTTCACTCCTCATGA
TGGTTTATTAAATCGATAT
NM_016631GC-rich sequence DNA-binding factor 1Gene Info
GCFC1V3LHS_638068
V2LHS_65494
V3LHS_638070
V2LHS_65493
V2LHS_65495
V3LHS_638069
V2LHS_65496
AGAAAAGTCACAAAGACAA
AGCAGATAAGGAAAGGAAT
AGTGAAGAAATCAAGTTAT
ATAATACAGTCCCTTTCAA
CAGATAAGGAAAGGAATTA
CGGATAGTTTTTTCTGTGA
GAGATTTCACTCCTCATGA
NM_013329GC-rich sequence DNA-binding factor 1Gene Info