Skip Navigation
NCI banner National Cancer Institute U.S. National Institutes of Health National Cancer Institute
RNAi
  • shRNA Info
Cancer Genome Characterization Initiative

Visit the database of genomic characterization data for multiple tumor types.


Genes Containing RNAi Constructs

RNAi Gene Query Results For:Hs; 365116
UniGene Build:Hs.234/Mm.193
 

Displaying 1 thru 3 of 3 items

SymbolOligo IDSequenceRNAi ViewDescriptionCGAP
U2AF1V3LHS_641581
V3LHS_641580
V3LHS_641578
V2HS_84680
V2HS_84677
V2LHS_84677
V3LHS_644759
V3LHS_641582
V3LHS_641585
AAAGTCAACTGTTCATTTT
AAGACAAAGTCAACTGTTC
ACCGAGAAAGACAAAGTCA
CTGTCACCCGTGACGGACT
GCTGTGATTGACTTGAATA
GCTGTGATTGACTTGAATA
TAGAAAGTGTTGTAGTTGA
TCGCAAGAAGCATAGATCA
TCGGCACCGAGAAAGACAA
NM_001025203U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1Gene Info
U2AF1V3LHS_641581
V3LHS_641580
V3LHS_641578
V2HS_84679
V2LHS_84679
V2HS_84680
V2HS_84677
V2LHS_84677
V3LHS_644759
V3LHS_641582
V3LHS_641585
AAAGTCAACTGTTCATTTT
AAGACAAAGTCAACTGTTC
ACCGAGAAAGACAAAGTCA
CTCTTGAACATTTACCGTA
CTCTTGAACATTTACCGTA
CTGTCACCCGTGACGGACT
GCTGTGATTGACTTGAATA
GCTGTGATTGACTTGAATA
TAGAAAGTGTTGTAGTTGA
TCGCAAGAAGCATAGATCA
TCGGCACCGAGAAAGACAA
NM_006758U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1Gene Info
U2AF1V3LHS_641581
V3LHS_641580
V3LHS_641578
V2HS_84679
V2LHS_84679
V2HS_84680
V2HS_84677
V2LHS_84677
V3LHS_644759
V3LHS_641582
V3LHS_641585
AAAGTCAACTGTTCATTTT
AAGACAAAGTCAACTGTTC
ACCGAGAAAGACAAAGTCA
CTCTTGAACATTTACCGTA
CTCTTGAACATTTACCGTA
CTGTCACCCGTGACGGACT
GCTGTGATTGACTTGAATA
GCTGTGATTGACTTGAATA
TAGAAAGTGTTGTAGTTGA
TCGCAAGAAGCATAGATCA
TCGGCACCGAGAAAGACAA
NM_001025204U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1Gene Info