Skip Navigation
NCI banner National Cancer Institute U.S. National Institutes of Health National Cancer Institute
RNAi
  • shRNA Info
Cancer Genome Characterization Initiative

Visit the database of genomic characterization data for multiple tumor types.


Genes Containing RNAi Constructs

RNAi Gene Query Results For:Hs; 106212
UniGene Build:Hs.234/Mm.193
 

Displaying 1 thru 2 of 2 items

SymbolOligo IDSequenceRNAi ViewDescriptionCGAP
HNRNPUV3LHS_637509
V3LHS_645158
V3LHS_637510
V3LHS_637506
V2LHS_217209
V3LHS_645159
V2LHS_195323
V3LHS_637503
V2LHS_213244
V2LHS_210282
V3LHS_637505
AAAGTGTGTTTTGAGATGA
ACATTTTTAATTGCAGTTT
AGCCACCTGTTGAAGAAGA
AGCGAAAAGCTGTTGTAGT
CAGTGTCTTGGGAAATTTA
CCAAATAAAACGAACTGAT
CCACAACTGTGCAGTTGAA
CCGAAAGAAGCGAAATTTT
CTGAGTGCTTTGATGAAAT
GTTACTTGGTGAAGAAGAA
TGGCTCAAAGAAAAGCAAT
NM_004501Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A)Gene Info
HNRNPUV3LHS_637509
V3LHS_645158
V3LHS_637510
V3LHS_637506
V2LHS_217209
V3LHS_645159
V2LHS_195323
V3LHS_637503
V2LHS_213244
V2LHS_210282
V3LHS_637505
AAAGTGTGTTTTGAGATGA
ACATTTTTAATTGCAGTTT
AGCCACCTGTTGAAGAAGA
AGCGAAAAGCTGTTGTAGT
CAGTGTCTTGGGAAATTTA
CCAAATAAAACGAACTGAT
CCACAACTGTGCAGTTGAA
CCGAAAGAAGCGAAATTTT
CTGAGTGCTTTGATGAAAT
GTTACTTGGTGAAGAAGAA
TGGCTCAAAGAAAAGCAAT
NM_031844Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A)Gene Info